ਬੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਭੈੜੇ

ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ

ਬੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਭੈੜੇ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਾਨ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਅੱਖ ਨਾ ਮਿਲਾਨ ਬੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਭੈੜੇ ਆ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆਂ ਪਿਆਸੇ ਐਂਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਲਾਸੇ ਜੱਗ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਆਂ ਹਾਸੇ ਵੈਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂ ਅਸਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਾਨ ਬੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਭੈੜੇ ਮੀਤ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਦੇ ਐਥੇ ਸਾਥ ਬਥੇਰੇ ਬਾਬਲ ਇਸੀ ਬੇ ਘਰ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇਂ ਘੇਰੇ ਰਾਹਵਾਂ ਖਣਿਜ ਖਣਿਜ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਾਨ ਬੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਭੈੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਛੱਡ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਾਹਨੋਂ ਆਪ ਨੱਸ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿ ਲੱਖਾਂ ਨੀਰ ਵਗਾਏ ਜਦੋਂ ਇਸੀ ਬੂਹੇ ਆਏ ਆਨਾਂ ਯਾਦ ਪਿਆਂ ਆਨ, ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਾਨ ਬੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਭੈੜੇ ਠੇਡੇ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਬਣ ਬਣ ਸਿੰਮਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਧੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਿਰਾਲੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੱਦਲ਼ ਕਾਲੇ ਮਾਪੇ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਣ, ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਾਨ ਬੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਭੈੜੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ