ਖੋਜ

ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ

ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਖੇਡ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਚੜਦੇ ਡੈਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਬੁਝਦੀ ਤੇ ਬ੘ਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਐਰੇ ਭਰ ਗਏ ਨੀ ਥੋਬ ਜਾ ਆ ਕੇ ਕਿਧ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਹ ਅਗਲੇ ਪਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹੁݨ ਤਾਂ ਦੀਗਰ ਵੀ ਢਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਝੱਲ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਹਿਜਰ ਦੀਆਂ "ਆਕਬ" ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਸਮਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی