ਖੋਜ

ਦਿਲ ਦਾ ਮੰਦਾ ਮੰਗ ਛੱਡਿਆ

ਦਿਲ ਦਾ ਮੰਦਾ ਮੰਗ ਛੱਡਿਆ ਸੋਲਾਂ ਅਤੇ ਟੰਗ ਛੱਡਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੇਹਣਾ ਵਿਚ ਭੱਜਦੀ ਰੇਅ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਅੱਖ ਨੇ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੜਵਾ ਲਿਆ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਸੱਪਾਂ ਠੂਹਿਆਂ ਡੰਗ ਛੱਡਿਆ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਐਂ ਤੂੰ ਨਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਛੱਡਿਆ ਹੱਥੀਂ ਪੈਰੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਵਿੰਗ ਛੱਡਿਆ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی