ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ
1956 –

ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ

ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ

ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਕਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਵੱਸ ਰਈਏ ਹਨ।ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ।

ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ