ਅਸ਼ ਕ ਤੇ ਅਜ਼ਲੀ ਠੱਗ

ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ

ਅਸ਼ ਕ ਤੇ ਅਜ਼ਲੀ ਠੱਗ ਇਕ ਲਾਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਇਸਮ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਢੈ ਪਈ ਪੱਗ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਆਪ ਸਹੇੜਿਆਂ ਕੁੱਝ ਪੀ ੜਾਂ ਪਿਛਲੱਗ ਕੇਲਾ ਡੋਡ ਕੰਮ ਉਦ ਦਾ ਵਿਚ ਸ ਵਰਾਂ ਦਾ ਵਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਚੰਮ ਕਿਆ ਇਕਤੀ ਲੀ ਦਾ ਨਗ ਤੂੰ ਐਂ ਰੂਹ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਤੋਂ ਮੀ ਰੇਸ਼ਾ ਰੋਗ ਅੱਗਾਂ ਨ ਉਲ ਨਾਂ ਬਜੱਹਦੀ ਅਣ ਦਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਇਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਬੱਝ ਦੀ ਅ ਦੀ ਵੀਹ ਤੱਗ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ