ਖੋਜ

ਵਕਤ ਸਮੁੰਦਰ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰੇ

ਵਕਤ ਸਮੁੰਦਰ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹਯਾਤੀ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਉਲਾਰੇ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ Picture

ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਦ...

ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ