ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹਨ ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹਨ ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ
ਇਕ ਬਾਤ ਅਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਸ ਕਰ ਜੀ

ਤੁਸੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋ
ਐਂਵੇਂ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨੱਸਦੇ ਹੋ
ਨਾਲੇ ਘੱਤ ਜਾਦੂ ਦਿਲ ਖੁੱਸਦੇ ਹੋ
ਹੁਣ ਕੱਤ ਵੱਲ ਜਾਸੂ ਨੱਸ ਕਰ ਜੀ

ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹਨ ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ
ਇਕ ਬਾਤ ਅਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਸ ਕਰ ਜੀ

ਤੁਸੀ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਖੱਟਦੇ ਸੀ
ਖਿੱਦੋ ਵਾਂਗ ਖੂੰਡੀ ਨਿੱਤ ਕੱਟਦੇ ਸੀ
ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘਟਦੇ ਸੀ
ਹੁਣ ਤੀਰ ਲਗਾਉ ਕਿਸ ਕਰ ਜੀ

ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹਨ ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ
ਇਕ ਬਾਤ ਅਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਸ ਕਰ ਜੀ

ਤੁਸੀ ਛਪਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਪਕੜੇ ਹੋ
ਅਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋ
ਤੁਸੀ ਜੇ ਛਪਣ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ
ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨੱਸ ਕਰ ਜੀ

ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹਨ ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ
ਇਕ ਬਾਤ ਅਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਸ ਕਰ ਜੀ

ਬੁਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਰਦੀ ਹਾਂ
ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਰਦੀ ਹਾਂ
ਨਿੱਤ ਸੌ ਸੌ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
ਹੁਣ ਬੈਠ ਪਿੰਜਰ ਵਿਚ ਧਸ ਕਰ ਜੀ

ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹਨ ਬੱਸ ਕਰ ਜੀ
ਇਕ ਬਾਤ ਅਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਸ ਕਰ ਜੀ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ