ਬੁਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈਆਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂਂ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਬੁਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈਆਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂਂ ਮਨ ਲੈ ਬੁਲ੍ਹਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਯਦ ਸੱਦੇ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਮਿਲਣ ਸਜ਼ਾਈਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਂ ਆਖੇ ਪੀਂਗਾਂ ਪਾਈਆਂਂ ਰਾਈਂ , ਸਾਈਂ ਸਭਨੀ ਥਾਏਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇ ਪੁਰਵਾਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਹਟਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਲੈ ਗੱਲ ਲਾਈਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਲੋੜੀਂ ਬਾਗ਼ ਬਹਾਰਾਂ, ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾ ਰਾਈਆਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਪਛਨਾਈਂ, ਸ਼ਾਕਿਰ ਹੋ ਰਜ਼ਾਈਆਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ