ਭੇਣਾ! ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ ਕੱਤਦੀ ਹੁੱਟੀ

ਭੇਣਾ! ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ ਕੱਤਦੀ ਹੁੱਟੀ

ਪਛੀ, ਪਿੜੀ ਪਛਵਾੜੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜੁੱਟੀ
ਅੱਗੇ ਚਰਖਾ ਪਿੱਛੇ ਪੀਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਦ ਤਰੁੱਟੀ
ਭੌਂਦਾ ਭੌਂਦਾ ਊਰਾ ਡਿੱਗਾ, ਛਬ ਉਲਝੀ, ਤੰਦ ਟੁੱਟੀ
ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖ਼ਾ ਟੁੱਟਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਛੁੱਟੀ
ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਟੋਰੀ ਮੁੱਠੀ
ਓਹੋ ਚੋਰ ਮੇਰਾ ਪਗੜ ਮੰਗਾਓ, ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੁੱਠੀ
ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹੁ ਨੇ ਨਾਚ ਨਚਾਏ, ਓਥੇ ਧੁੰਮ ਪਈ ਕਰਕੁੱਟੀ

ਭੇਣਾ! ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ ਕੱਤਦੀ ਹੁੱਟੀ

ਹਵਾਲਾ: ਆਖਿਆ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਖ਼ਾਨ; ਸਫ਼ਾ 114 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )