ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ੍ਹੀਂ

ਫ਼ਰਹਤ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਾਹ

ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ੍ਹੀਂ

ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਖ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਕੰਡਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਚ
ਨੀਂਦਰ ਹੋਈ ਪਰੋਣ
ਅੱਖ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਨਾ ਸੱਗਾਂ
ਪਿਪੜੀਂ ਜੰਮਿਆ ਖ਼ੂਨ

Read this poem in Romanor شاہ مُکھی

ਫ਼ਰਹਤ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ