ਰਾਤ ਕੁਲਹਿਣੀ

ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਏ - ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗਰਦਨ ਝੁੱਕ ਗਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚੁੱਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੇ ਘੂਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਏ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਏ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਤਿਲ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਲ਼ੇ ਬੱਗੇ 'ਜਾਲਿਬ' ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੋ ਬਹਿਵਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣੀ ਰਾਤ ਕੁਲਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣੀ ਰਾਤ ਕੁਲਹਿਣੀ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ