ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਦਿਲ

See this page in :  

ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਦਿਲ
ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ਼

ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਪਲ
ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਉਸ ਬਣ ਲਗਦੀ
ਉਜੜੀ ਮਹਿਫ਼ਲ

ਲੁੱਟਿਆ ਜੱਗ ਨੇ
ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਹਮਲ

ਦਿਲ ਦੁਖਿਆਰਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲ

ਖ਼ੂਨੀ ਅੱਥਰੂ
ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਾਸਲ

ਕੌਣ ਏ ਹੁੰਦਾ
ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਡੁੰਗੇ ਪੈਣਗੇ
ਦੂਰ ਏ ਮੰਜ਼ਿਲ

ਜਾਵਣ ਵਾਲੇ
ਹਨ ਤੇ ਆ ਮਿਲ

ਕਾਮਲ ਐਮਾਂ
ਪੈਰ ਨਾ ਕਾਮਲ

ਹਨ ਪਛਤਾਵੇ
ਸ਼ੀਦਾ ਗ਼ਾਫ਼ਲ

Reference: Moti Soch Samundar De, Page 99

ਇਕਬਾਲ ਸ਼ੈਦਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ