ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਲੈ ਪੁਤਰਾ

ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਲੈ ਪੁਤਰਾ
ਹਰ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ ਪੁਤਰਾ
ਮੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਨਿੱਤ ਬੇਗਾਨੀ ਚਾਹ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਅਸਲੋਂ ਹੋਲਾ ਦਿਲ ਨਈਂ ਚੰਗਾ
ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਤਿਲ਼ ਨਈਂ ਚੰਗਾ
ਬੁਹਤੀ ਖਿੱਲਰੀ ਵੱਲ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਕਨਡੋਂ ਓਹਲੇ ਗੱਲ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਤਿੜ੍ ਕੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਬੁਹਤੀ ਲੰਮੀ ਕਾਲ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
‏ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਮੱਚ ਨਈਂ ਚੰਗਾ
ਢੇਰ ਫ਼ਸਾਦੀ ਸੱਚ ਨਈਂ ਚੰਗਾ
ਕੱਖਾਂ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੱਗ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਬੇ ਕਿਦਰੇ ਦੀ ਖੋਹ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੀ ਮੋਹ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜੀਏ
ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜੀਏ
ਕਰਨੀ ਅੰਤ ਅਖ਼ੀਰ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
‏ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖੀਰ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਲੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਲੂਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੰਡ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਮੰਗਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਸੱਟ ਕੇ ਚਟਣੀ ਥੁੱਕ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਕੱਚੀ ਪਿਲੀ ਰੁੱਤ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਗੁੱਤ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਨਈਂ ਚੰਗਾ
ਜਿੱਭ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਨਈਂ ਚੰਗਾ
‏ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਹਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਾਰ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤੌਨ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚੌਣ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਰ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਦੇਰ ਨਈਂ ਚੰਗੀ
ਏ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ ਗਾ
ਪੁਤਰਾ ਜੱਗ ਤੇ ਰੁਲ਼ ਜਾਵੇਂ ਗਾ...