ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ

ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੰਧੂ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਏ ਰੀਤ ਵੀ ਉਹੀਓ ਦੋਹੜੇ ਮਾਹੀਏ ਗੀਤ ਵੀ ਉਹੀਓ ਕਸਮੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉਹੀਓ ਅਵੀਂ ਈ ਨੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਉਹੀਓ ਛੱਲਾਂ ਕੰਢੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹੀਓ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹੀਓ ਅਵੀਂ ਈ ਅਜੇ ਵਗਦੇ ਪਏ ਨੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀਓ, ਬਾਤਾਂ ਉਹੀਓ ਚੰਨ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹੀਓ ਬਦਲ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਉਹੀਓ ਅਵੀਂ ਈ ਅਜੇ ਘੁੱਲਦੀ ਪਈ ਏ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਵਾਅ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਅਵੀਂ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨੇ ਮੋੜ ਵੀ ਅਵੀਂ ਪਿੱਪਲ ਟਾਲ੍ਹੀ ਬੋੜ੍ਹ ਵੀ ਅਵੀਂ ਅਵੀਂ ਈ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਫ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਅਵੀਂ,ਰਾਹ ਵੀ ਅਵੀਂ ਹੱਸਦੀ ਕਣਕ ਕਪਾਹ ਵੀ ਅਵੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪੱਕਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਅਵੀਂ ਅਵੀਂ ਈ ਨੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅੱਗ ਭੁੱਖ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਪੰਨਿਆਂ ਖੰਡ ਪਤਾਸੇ ਅਵੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਸੇ ਅਵੀਂ ਦਿਵੇਂ ਨੈਣ ਪਿਆਸੇ ਅਵੀਂ ਸੰਧੂ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਾਂ ਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ