ਕਰੂਣਾ ਵਾਇਰਸ

ਚੋਤਰਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ਼ ਬਲੀਨਦੀ
ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਲੇਖਾ
ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਲੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਵੇ
ਨਸਲਾਂ, ਵਤਨਾਂ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਅੱਗੋਂ ਸਗੋਂ ਬੀ ਮੁਕਾਏ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਮਨਜ਼ੂਰ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ