ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਬਰ
1978 –

ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਬਰ

ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਬਰ

ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਬਰ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ "ਮਰੀਖ਼ ਜ਼ਦਾ" ਤੇ "ਕਲੰਦਰ ਵਾਰ" ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੀਆਂ ਤੋਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ।

ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਬਰ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ