ਆ ਮਾਹੀ ਝੋਕ ਵਿਸਾ

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ

ਆ ਮਾਹੀ ਝੋਕ ਵਿਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਹਮੀ ਐਂ ਤੋੰਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖ ਸਨਾਹ ਆ ਮਾਹੀ ਝੋਕ ਵਿਸਾਹ ਅੱਧ ਸਿਆਲੇ ਜਮ ਖਲੋਤੀ ਰੱਤ ਵਿਚ ਟੁਰਦੀ ਰਤੜੀ ਭਾਅ ਆ ਮਾਹੀ ਝੋਕ ਵਿਸਾਹ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਵੀਨਦੀ ਬਿਗੜੀ ਜਾ ਆ ਮਾਹੀ ਝੋਕ ਵਿਸਾਹ ਸੈਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਝਾਗ ਵੀਖਈਸਨ ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਰਿਆ ਆ ਮਾਹੀ ਝੋਕ ਵਿਸਾਹ ਵਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਚੜ੍ਹਸਨਨ ਉਸਰੇ ਸੁਖ ਤਬੇਲੇ ਢਾ ਆ ਮਾਹੀ ਝੋਕ ਵਿਸਾਹ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ