ਇਕ ਅਜੀਬ ਸੁਫ਼ਨਾ

ਮੈਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ
ਕੂੰਜਾਂ ਭਰਿਆ ਅਸਮਾਨ
ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਖੜੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ
ਮਿੱਟੀ ਪਏ ਉਡਾਣ

Reference: Zetoon di patti; page 51

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਨਜ਼ੀਰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ