ਤੋਂ

ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਬ ਵਰਗਾ ਤੋਂ

ਪੀਲੀਆਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਉਤੇ
ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਤੋਂ

ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬੁਝਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ
ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗਾ ਤੋਂ

ਤਾਕ ਵਿਚ ਜਗਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਵਰਗਾ ਮੈਂ
ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਾਬ ਵਰਗਾ ਤੋਂ

Reference: Zetoon di patti; page 88

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਨਜ਼ੀਰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ