ਖੋਜ

ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਖ਼ੈਰ ਤੇ ਏ?

ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਖ਼ੈਰ ਤੇ ਏ? ਫਿਰਨਾ ਐਂ ਦੁੱਖ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਈ ਖ਼ੈਰ ਤੇ ਏ? ਕੱਲ੍ਹ ਤੋੜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਖ਼ੈਰ ਤੇ ਏ? ਰੂਪ ਸੁਹੱਪਣ ਓੜਕ ਮਿੱਟੀ ਰੁਲ਼ਨਾ ਐਂ ਕਾਹਨੂੰ ਏਨੀ ਅੱਤ ਏ ਚਾਈ ਖ਼ੈਰ ਤੇ ਏ?

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਰੱਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ Picture

ਰੱਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨ...

ਰੱਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ