ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ

ਰੱਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ

ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਈ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਰਿਆ ਠੱਲਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਏ ਤੇਰਾ ਈ ਇਤਬਾਰ ਗਿਆ ਦਰਦ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਪੂਣੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਰੱਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ