ਰੱਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ

1957 –

ਰੱਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦਰੱਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਪ ਇਕ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਮਰਸਨ ਕਾਲਜ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡੀਪਾਰਟਨਮਨਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਈਏ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ