ਆਖ਼ਰੀ

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ

ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੀਰਾਨੀ ਦਿਸਦੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੱਧਰਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂਂ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚੀਆਂ ਉਹੀਓ ਤਨਹਾਈਆਂਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ