ਅੰਜਾਮ

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ

ਛੱਟਦੇ ਛੱਟਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਪਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ