ਅੰਮੀ ਲਈ

ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਦੀ ਮਰ ਗਈ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੰਨਾਂ
ਕੁੱਕੜ ਕੰਡੇ, ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ
ਮਰ ਗਈ ਆਂ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂੰ ਦੱਸਾਂ
ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰੇ ਰੰਗੀ ਚੁਣੀ
ਘੁੰਡ ਕਬਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਾਂ

ਖ਼ਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਮੱਕੇ ਅੱਥਰੂ
ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰੇ ਕਸਰਾਂ ਵਸਾਂ
ਭੈਣਾਂ ਰੋਵਣ, ਵੀਰ ਵੀ ਰੋਵੇ
ਭਾਂਬੜ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ

ਕਫ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ
ਕਬਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ
ਰੱਬਾ! ਮੈਨੂੰ ਡਾਹਢੀਆਂ ਪੈਰਾਂ
ਘੁੰਡ ਕਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਡਾਂ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਸਾਰਾ ਸ਼ਗਫ਼ਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ