ਦਿਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਹਦਤ ਵਾਲਾ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਦਿਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਹਦਤ ਵਾਲਾ ਦਾਇਮ ਕਰੀਂ ਮਤਾ ਲਈਆ ਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਲਿਆ ਹੋ ਇਕੋ ਅਸਮ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰੱਖੀਂ ਇਹੋ ਸਬਕ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੋ ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਂ ਦਿਲ ਰੱਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ