ਕਲਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਦਾਂ ਪਿਓ ਸੇ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਕਲਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਦਾਂ ਪਿਓ ਸੇ ਜਦ ਗੱਲ ਕਲਮੇ ਜਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਚੌਦਾਂ ਤਬਕ ਕਲਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਖ਼ਲਕਤ ਭੋਲੀ ਹੋ ਕਲਮਾ ਆਸ਼ਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਥੇ ਨੂਰ ਨਬੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕਲਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿੰਦ ਇਸੇ ਤੋਂ ਘੌਲ਼ੀ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ