ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ ਦੂਰ ਗਿਆ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਦੂਰ ਨਾ ਥੀਵੇ ਹੋ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੀਵੇ ਹੋ ਜੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਰੱਤੀ ਉਹ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਾਬੋਂ ਖੀਵੇ ਹੋ ਨਾਮ ਫ਼ਕੀਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹੂ ਕਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵੇ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ