ਕਲਮੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਦਾਂ ਪਿਆਸੇ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਕਲਮੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਦਾਂ ਪਿਆਸੇ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਲਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਫ਼ਰ ਵਿਚ ਜਾਲ਼ੀ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਸਿਆ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਾਂਗਣ ਵੱਢ ਕਲਮੇ ਕੁਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰ ਕਲਮਾ ਲੂੰ ਲੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ