ਖੋਜ

ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿਹੰਦਾ

ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿਹੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੱਲ ਸਜਾਈ ਹੋ ਇਹੋ ਸਾਹ ਜੋ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ ਕਾਈ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਆਖਣ ਇਹੋ ਸਿਰ ਇਲਾਹੀ ਹੋ ਇਹੋ ਮੌਤ ਹਯਾਤੀ ਬਾਹੂ ਇਹੋ ਭੇਤ ਇਲਾਹੀ ਹੋ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی