ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਤੂੰ ਕਸਬੀ ਹੋਵਿਉਂ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਤੂੰ ਕਸਬੀ ਹੋਵਿਉਂ, ਮਾਰੇਂ ਦਮੂਲੀਆਂ ਹੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਣਕਾ ਹਿੱਕ ਨਾ ਫੇਰੇਂ, ਗੱਲ ਪਾਈਂ ਪੰਜ ਵੀਹਾਂ ਹੋ ਦੇਣ ਗਿਆਨ ਗੱਲ ਘੋਟੂ ਆਵੇ, ਲੇਨ ਗਿਆਨ ਝੱਟ ਸ਼ੀਂਹਾਂ ਹੋ ਪੱਥਰ ਚਿੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਥੇ ਜ਼ਾਇਅ ਵਸਣਾ ਮੀਂਹਾਂ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ