ਬਚਨਗੇ ਉਹੋ, ਖਰੇ ਨੇਂ ਜਿਹੜੇ

ਬਚਣ ਗੇ ਓਹੋ, ਖਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਓਹ ਮੋਏ ਸਮਝੋ, ਡਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ

ਕਦੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਰੇਤ ਉੱਡਦੀ
ਓਹ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ

ਓਹ ਮੈਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਡੁੱਬ ਗਈ ਏ
ਇਹ ਕੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ

ਓਹ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਝਾਂ?
ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ

ਤੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਖ਼ਾ ਰਿਹਾ ਐਂ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ