ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

1960 –

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮਤਜਮਲ ਕਲੇਮ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਚੁਣੀਆਂ, ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਚੇਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਕਿਤਾਬਾਂ