ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ ਮੈਂ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ ਮੈਂ
ਕਿਹੜੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮੈਂ

ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ
ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਡਰਦਾ ਮੈਂ

ਕਿਸਮਤ ਲੁੱਟਣ ਆਈ ਸੀ
ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ

ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨੇਂ
ਹੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਮੈਂ

ਖ਼ੁਦ ਮਰਿਆ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਤੇਥੋਂ ਨਹੀ ਸਾਂ ਮਰਦਾ ਮੈਂ

Read this poem in Romanor شاہ مُکھی

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ