ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲੇਕ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲੇਕ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ

ਆਦਮ ਤੱਕ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ
ਖ਼ੋਰੇ ਕਿਥੋਂ ਤੀਕ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ

ਹਰਮਲ ਜਿਸ ਦਮ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ
ਚੀਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੈੱਕ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ

ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੋਈ ਵੱਲ ਮੋੜੀ
ਨਿੱਕਿਓਂ ਢੇਰ ਬਰੀਕ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ

ਉਮਰੇ! ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ਼ ਰਹੀ ਐਂ
ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਧਰੇਕ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ