ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਲ਼ਾ ਰਹੇ ਆਂ

See this page in :  

ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਲ਼ਾ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਆਂ
ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਸੀ ਖਪਦੇ ਰਹੇ ਆਂ

ਵੰਨ ਉੱਗੇ ਤੇ ਉੁੁਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਉਂਜ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੱਪਦੇ ਰਹੇ ਆਂ

ਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਈ ਹੁੱਲੇ ਨਈਂ ਸਨ
ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਆਂ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਖ਼ੌਰੇ
ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ! ਟੱਪਦੇ ਰਹੇ ਆਂ

ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਥੋਂ
ਕੱਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਥੱਪਦੇ ਆਂ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ