ਵਾਸਫ਼ ਅਲੀ ਵਾਸਫ਼

1929 – 1993

ਵਾਸਫ਼ ਅਲੀ ਵਾਸਫ਼ਵਾਸਫ਼ ਅਲੀ ਵਾਸਫ਼ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਦੂਰ ਦਾ ਸੂਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਪ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰੀ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀ ਅਜ਼ਮ ਤੇ ਇਸਲਾਹ-ਏ-ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇਂ, ਏਸ ਪਾਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਵਾਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਕਿਤਾਬਾਂ