ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਖ਼ਾਨਾ

ਮੁੱਢ ਅਸਾਡੇ ਵੀਂਆਂ ਦਾ
ਇਸ ਦਿਨ ਮਥੜੇ ਦਾ ਸਹੁਰਾ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ
ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਦੂੰ ਖਾ ਨਹਾ
ਤਾਣ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ
۔۔۔
ਸਵੀਡਨ