ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ

ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੰਧੂ

ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੰਗ ਖਾਂਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਬੈਠੇ ਛੇੜੂ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਬਾਬੇ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀੜ੍ਹੇ ਚਿ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਸੀਂ ਲਾਂਦੇ ਹਾਲ਼ੀ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗੁਨਘਰਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਣਕਾਂ ਵਡ਼ਦੇ ਵਾਢੀਆਂ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਿਆਂ ਮਿਧਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰੇ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਛਮਨਨੇ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ਾਮੀਂ ਛੇੜਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ ਖੜਕਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿੰਨੀਆਂ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦੀਆਂ ਚੌੜਾ ਚਨਕਾਨਦਿਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਖੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਲਾਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੱਜਦੇ ਪਰਾਂਦੇ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੋਮੀ ਕਾਗਤ ਤੇ ਲੀੜੇ ਧੋਂਦੀ ਰੁੱਤ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੀਠੀ ਲੱਗੀ ਤੰਦੂਰ ਚਿ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਡੀਗਰ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਿੱਠ ਤੇ ਭੱਠੀ ਚਿ ਬੁਝਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੁੜਾਂ ਤੋਂ ਟੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਦੇ ਮਰੂੰਡਿਆਂ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਬੇਰਾਂ ਥਲੋਂ ਚੁਗੀਨਦੇ ਕਾਠੇ ਬੇਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗੰਢ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਵਡੀਂਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਪੜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਸਰਾਪ ਵੇਲੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦਮ ਕਰਾਈ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੋਠੇ ਉਸਾਰਨ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਵੰਗਾਰ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੋਹ ਮਾਘੀਂ ਧਵਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਮੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਫ਼ਲਾਤੋ ਰੰਗ ਤੇ ਕਰੁੰਡ ਫਿਰੇ ਚੋਨਤਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਘੜਵੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਕੋਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਪੋ ਸ਼ਟਾਪੋ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ