ਖ਼ੁਸ਼ ਤਬਾ 1874 – 1914

ਖ਼ੁਸ਼ ਤਬਾ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਆਪ ਨੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਬੂ ਇੱਲਤਾ ਹਰ ਫ਼ਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਿਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਅਪੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਹਰਫ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ।

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਸੀ ਹਰਫ਼ੀ