ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਯਖ ਕਵਿਤਾ

ਦਿਸੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤੀ ਨੂੰ
ਗਈ ਆਦਤ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ
ਖਰੀਦੀ ਓਸ ਲਈ ਜਰਸੀ
ਨਵਾਂ ਅਸਕਾਰਫ਼ ਤੇ ਲੋਈ…

ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਯੀਅਰ ਦਾ ਕਾਰਡ
ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਡਾਇਰੀ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਵੜਿਆ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ

ਤੇ ਓਥੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
"ਤੁਮਹੀਂ ਮਿਲਤੇ ਤੋ ਅੱਛਾ ਥਾ"
ਸਾਅਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ

ਕਿਤਾਬ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਦੇ
ਮੈਂ ਓਥੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ
ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਬਾਹਿਰ ਟੁਰ ਆਇਆ
ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਠੰਡੀ ਸੀ

ਤੇ ਐਨੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਬਾਹਿਰ
ਭਿਖਾਰਨ ਇਕ ਕੁੜੀ ਕੋਈ
ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਟੀ ਲੋਈ ਨਾਲ
ਮੂੰਹ ਅੱਧਾ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ

ਮੇਰੀ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗਦੀ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸੀ
ਓਹ ਥੈਲਾ ਤੁਹਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ
ਮੈਂ ਓਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਚਾ

ਤੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਥੈਲੇ ਦੇ
ਇਕ ਗੰਢੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ
ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਓਹਦੇ ਤੋਂ
ਮੈਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ

ਅਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤਕ ਅੱਪੜਿਆ
ਮਾਰੀ ਕਿੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀਂ
ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਰ ਅੱਜ ਤਕ

ਦਿਸੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤੀ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਲੋਈ ਜਰਸੀ ਤੇ ਇਕ ਅਸਕਾਰਫ਼
ਡਾਇਰੀ, ਕਾਰਡ, ਕਲਮ, ਕਿਤਾਬ

ਖਰੀਦਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ
ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਥੈਲਾ
ਓਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ
ਠੰਡ ਪਾਲੇ 'ਚ ਠਰਦੀ ਹੋਈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਬੁੱਢੜੀ ਨੂੰ
ਯਾ ਕਿਸੇ ਛੋਹਰੀ ਛਕਰੀ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ
ਦਿਸੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤੀ ਨੂੰ

ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ