ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਵਿਚ ਪਾ ਫ਼ਕੀਰਾ ਝਾਤੀ ਹੋ
ਨਾ ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਖ਼ਵਾਜ ਖ਼ਿਜ਼ਰ ਦੀ ਤੀਂ ਅੰਦਰ ਆਬ ਹਯਾਤੀ ਹੋ
ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਮੱਤ ਲਬੱਹੀ ਵਸਤ ਖੜ੍ਹਾਤੀ ਹੋ
ਮਰਨ ਥੀਂ ਅੱਗੇ ਮਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਤੀ ਹੋ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ