ਸਬਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਸਬਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਵਿੱਤ ਹੈ ਨੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋ ਇਲਮੋਂ ਇਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਤੇ ਉਸਬਾਤੀ ਹੋ ਨਾਲ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਨਫ਼ਸ ਕੁਠੋਨੀਂ ਕੱਢ ਕਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਤੀ ਹੋ ਬਹਿਰਾ ਖ਼ਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਧਾ ਆਬ ਹਯਾਤੀ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ