ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਜਾ ਖੇਡੀ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਜਾ ਖੇਡੀ ਸ਼ਾਹ ਗੁੱਦਾ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਹੋ ਆਲਮ, ਫ਼ਾਜ਼ਲ, ਆਕਿਲ, ਦਾਣੇ ਕਰਦਾ ਚਾ ਹੈਰਾਨਾਂ ਹੋ ਤੰਬੂ ਠੋਕ ਲੱਥਾ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੇ, ਲਾਈਸ ਖ਼ਲਵਤ ਖ਼ਾਨਾ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਅਮੀਰ ਫ਼ਕੀਰ ਮੰਨੀਂਦੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ