ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਵਹਦਤ ਰੱਬ ਨਲ਼

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਵਹਦਤ ਰੱਬ ਨਲ਼ ਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਤਫ਼ੋਂ ਕਰੇ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਗੁਲ ਥੀੱੋਨ ਸਭ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਲਾ ਹੋਸੀ ਗੁਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੁੱਲ ਫਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀਂ ਮਿੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਦੋ ਵਲੀਆਂ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ