ਜੀਂ ਡੀਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰ ਤੈਂਡੇ ਤੇ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਜੀਂ ਡੀਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰ ਤੈਂਡੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਸਹੀ ਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਇਸ ਡੀਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਫ਼ਿਦਾ ਉਥਾਈਂ, ਬੀਹ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਲੀਤਾ ਹੋ ਸਿਰ ਦੇਵਨ ਸਿਰ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ