ਜੀਂ ਦਿਲ ਇਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਵ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਜੀਂ ਦਿਲ ਇਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦਿਲ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋ ਖ਼ੁਸਰੇ ਖ਼ੁਨਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ ਮਰਦਾਨੇ ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂ ਢੋਰ ਡੰਗਰ ਵੀਰਾਨੇ ਹੋ ਮਰਦ ਨਮਰਦ ਤਦਾਈਂ ਖਲਸਨ ਜਦ ਆਸ਼ਿਕ ਬਨਹਸਨ ਗਾਣੇ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ