ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਬਹੀਏ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਗਿੱਦੜ ਕੂੜਾ ਵਾਂਗ ਅਰੋੜੀ ਰਹੀਏ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ , ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਹੀਏ ਹੋ ਗਿਲਾ ਉਲਾਹਮਾਂ ਭੰਡੀ ਖ਼ੋਰੀ ਯਾਰ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਸੱੀਏ ਹੋ ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੌੜ ਅਸਾਡੀ ਜਿਉਂ ਰੱਖੇ ਤਿਓਂ ਰਹੀਏ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ