ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਸੇ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਤੇ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਸੇ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ ਓਹਲੇ ਹੋਇਆ, ਵਸੇ ਉਹ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਹੋ ਅਲਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਹੀ ਜਿਸ ਕੀਤੀ ਰੱਖੇ ਕਦਮ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਨਹਨੁ ਅਕਰਬ ਲੱਭ ਲਿਓ ਸੇ, ਝਗੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਬੇੜੇ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ