ਵਹਦਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਉਛਲੇ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਵਹਦਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਉਛਲੇ ਜਲਥਲ ਜੰਗਲ਼ ਰੀਨੇ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੰਨੀਂਦੇ ਨਾਹੀਂ ਸਾਂਗਾਂ ਝੱਲ ਤਪੀਨੇ ਹੋ ਅੰਗ ਭਬੂਤ ਮਿਲੀਨਦੇ ਡਿਟੱਹੇ ਸੈ ਜਵਾਨ ਲਖੀਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀਣੇ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ